O časopise 

E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614) je elektronický vedecko-odborný časopis, ktorý vychádza ako Open Access 2x ročne pod záštitou občianskeho združenia L. O. Ď. Časopis publikuje príspevky z oblastí mentálneho zdravia,  sociálnych a behaviorálnych vied. 

Všetky príspevky je možné zasielať počas celého roka kontinuálne. Autori publikujú svoje práce bez nároku na honorár a rovnako celý časopis vychádza elektronicky s voľným prístupom k plným textom bez akýchkoľvek poplatkov a obmedzení. Rešpektujeme tak Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License. Všetky texty časopisu E-mental je možné využívať výlučne na osobné, edukačné a vedecké účely a to vždy len s dodržaním podmienok riadneho citovania – bibliografickej etikety. 

Otvorený prístup

Časopis vychádza elektronicky s voľným prístupom k plným textom bez akýchkoľvek poplatkov a obmedzení. Stotožňujeme sa s otvoreným prístupom a globálnou výmenou poznatkov, čím rešpektujeme Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

Publikačná etika a recenzný proces

Príspevky sú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi systémom double-blind. Pri recenznom konaní sú dodržiavané etické štandardy, princípy dôvernosti informácií, objektivity a nezaujatosti pri posudzovaní. Časopis E-mental sa prikláňa k usmerneniam, ktoré pre etiku publikovania a riešenie etických pochybení upravuje Committee on Publication Ethics (COPE). Od svojich editorov, redaktorov, recenzentov a všetkých publikujúcich autorov vyžadujeme akceptovanie týchto odporúčaní. 

Frekvencia publikovania a publikačné poplatky 

Časopis vychádza elektronicky 2x ročne a všetky príspevky sú prijímané priebežne počas celého roka. Autori zverejňujú svoje plné texty bez nároku na honorár. Časopis vychádza elektronicky s voľným otvoreným prístupom k plným textom bez akýchkoľvek poplatkov a obmedzení.

Copyright

Obsah týchto webových stránok je chránený autorským zákonom v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ak nie je uvedené inak, je možné prezerať, tlačiť a kopírovať obsah týchto stránok, avšak výlučne na neziskové a výskumné účely. Nie je dovolené odoberať akékoľvek informácie súvisiace s autorskými právami obsiahnuté v materiáloch, ktoré si vytlačíte alebo stiahnete. Príspevky v časopise E-mental je možné použiť pod podmienkou správneho citovania v súlade s licenciou CC BY-NC-ND 4.0.

Zásady ochrany osobných údajov

E-mental časopis rešpektuje súkromie svojich čitateľov a prispievateľov a zaväzuje sa chrániť osobné údaje jednotlivcov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov GDPR a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z.