E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614) je elektronický vedecko-odborný časopis, ktorý vychádza ako Open Access 2x ročne pod záštitou občianskeho združenia L. O. Ď. Časopis publikuje príspevky z oblastí mentálneho zdravia, sociálnych a behaviorálnych vied.

Všetky príspevky je možné zasielať počas celého roka kontinuálne. Autori publikujú svoje práce bez nároku na honorár a rovnako celý časopis vychádza elektronicky s voľným prístupom k plným textom bez akýchkoľvek poplatkov a obmedzení. Rešpektujeme tak Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Všetky texty časopisu E-mental je možné využívať výlučne na osobné, edukačné a vedecké účely a to vždy len s dodržaním podmienok riadneho citovania – bibliografickej etikety.

OPEN ACCESS